MÅLSÆTNINGER - VISION - MISSION


MÅLSÆTNINGER


Organisatorisk:

At skabe klare og sømløse rammer og struktur i talentudviklingsmiljøet.


Klubsamarbejde:

At skabe rammer, hvor alle bliver tilgodeset og føler sig som en del af FCF-ungdom.


Sportsligt

At skabe gode og trygge rammer for talenterne kan udvikle sig i.VISION


Vi vil skabe konkurrencedygtige spillere til vores 1. senior hold


Vi vil være den fortrukne fodboldklub for fodboldtalenterne i Fredericia.


Vi vil være den fortrukne samarbejdes-klub i Fredericia kommune.


At skabe optimale rammer for børnefodbolden i Fredericia.
MISSION


At være en etableret U17&U19 Divisions klub.


At være den fortrukne klub i Fredericia, når talenterne skal videre fra sin klub fra U12.


At skabe en fællesfront med samarbejdsklubberne i Fredericia kommune.


At implementere DBU´s børnestrategi i samarbejdsklubberne.