vi matcher talentet


Hvad er et talent? Er det noget, vi er født med? Eller er det noget vi træner os til? Eller er det en kombination af flere? I FC Fredericia ungdom forstås talent som en kombination af arv og miljø. Det er dermed summen af medfødte (arvelige/biologiske) kompetencer som gennem mange års træning med kvalitet, udvikles i et talentudviklingmiljø som fremmer talentets færdigheder.

 

Grundlæggende definerer vi talent som følgende: ”Talent er et sæt af karakteristika, kompetencer og evner, der er udviklet på basis af medfødt potentiale og mange års træning, konkurrence og interaktion med det omkringliggende miljø”. Vi forstår dermed et talent, hvor miljøet tages i betragtning, når der fokuseres på og udvælges ”talenter”. Det betyder altså̊, at der er flere faktorer, der har indflydelse på udviklingen af et talent. Heriblandt de genetiske forudsætninger, de tekniske, taktiske, mentale færdigheder, det omkringliggende miljø, kvaliteten samt mængden af træning. I FC Fredericia ungdom forstås et talent endvidere ikke som et færdigudviklet produkt. For at nå talentets fulde potentiale kræves derfor mange års hårdt, målrettet og dedikeret arbejde.

​I vores talentudvikling forstås dette som en interaktion mellem spiller og miljøet, som understøtter spillerens personlige og sportslige udvikling for at nå eliteniveau på seniorplan. Vi ønsker dermed at udvikle spillere til højeste seniorniveau. Med dette betyder det også, at vi prioriterer den langsigtede udvikling for den enkelte spiller, fremfor kortsigtede ungdomsresultater. Talentudvikling er fundamentet for vores daglige arbejde i FC Fredericia ungdom talentafdeling. Og det er med dette for øje, at strategier og initiativer udvikles og beslutninger træffes i klubben. Dette betyder IKKE, at vi ikke spiller for at vinde. Det er en del af sportens natur, men vi gør det ud fra vores principper, for at skabe de mest optimale betingelser, for at udvikle den enkelte og holdet som helhed mest muligt. Det er vigtigt, at I som forældre er bekendt med dette og understøtter denne kultur både i forældregruppen og hos jeres barn.

REKRUTTERING

Rekrutterings ansvarlig René Olesen ro@fcfredericia.org