Optagelse af idrætsudøvere til talentklasser i januar 2020

I forbindelse med optagelse af idrætsudøvere til talentklasser på Ullerup Bæk Skolen er der udviklet et nyt skema til anvendelse.  Det med henblik at samle ansøgningerne et sted – (på Ullerup Bæk Skolen ) fremfor, at vi som hidtil samler dem på tværs af skole, klubber og Fredericia Eliteidræt.

Skemaet er vedhæftet til orientering. Det er samtidig lagt på Fredericia Eliteidræts hjemmeside og kan hentes her fra fredag d. 13 dec. af forældre, idrætsudøvere mm. Det er muligt at udfylde det elektronisk. Men det vil skulle afleveres personligt på Ullerup Bæk Skolen ( jf. lov om data).

 

Skemaet består af tre dele:

Skema 1 skal udfyldes af ansøgers klubtræner,
Skema 2 skal udfyldes af ansøgers nuværende lærerteam

Skema 3 skal udfyldes af forældremyndighedsindehaverne.

Se mere om Fredericia Eliteidræt her.

Bemærk informationsmøde onsdag d. 8 januar 2020

Traditionen tro holder Fredericia Eliteidræt det årlige informationsmøde for interesserede udøvere med forældre den anden onsdag i januar – i år 8. januar kl. 19.00-20.30 i FIC loungen.

Traditionen tro deltager foreninger, idrætsskole, ungdomsuddannelse med mulighed for at svare på spørgsmål om prøvetræninger, indhold i træning mm.

Der vil blive orienteret/inviteret til mødet igen i uge 1 med en dagsorden

Datoer for udtagelsestræning

  • Fredag den 24/1 kl. 16.30-18.00

  • Tirsdag den 28/1 kl 16.30 -18.00

  • Tirsdag den 4/2 kl 16.30 -18.00

Mødetid og sted: Madsby Enge v. Klubhuset kl. 16:15 OMKLÆDT.

Evt. spørgsmål kan stilles til René Olesen på u15@fcfredericia.org

  • mail-1

©2018 BY FC FREDERICIA UNGDOM