top of page
Samtykke til fotografering FCF-ungdom
Vælg hold:

Jeg kan til enhver tid rette kontakt til FCF-Ungdom med anmodning om indsigt i de personoplysninger FCF-Ungdom har om mig, gøre indsigelse mod behandlingen, kræve berigtigelse, sletning eller blokering af personoplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen.  

Jeg bekræfter ved min underskrift på denne erklæring, at jeg:  

·         Giver tilladelse til, at billeder der optages og må bruges på Dcrea, og FC Fredericia Ungdoms hjemmeside og socialemedier. 

·         Er indforstået med, at Dcrea og FC Fredericia Ungdom behandler de nævnte personoplysninger om mig.  

·         At personoplysningerne ikke videregives til tredjeparter.  

·         Er gjort opmærksom på, at jeg kan klage over behandlingen af mine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, telefonnummer: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.  

·         Er indforstået med, at det er frivilligt at underskrive denne samtykkeerklæring. Hvis jeg ikke underskriver erklæringen, vil Dcrea slette mine billeder efter endt samarbejde.  

·         Til enhver tid kan jeg tilbagekalde mit samtykke med den konsekvens, at Dcrea skal slette mine oplysninger. 

·         At personoplysningerne gemmes i 5 år jf. til bogføringslov 

Thanks for submitting!

bottom of page